klaver3-4 Cantiamo Website klaver3-4
Leidschendams koor Cantiamo

Spreuk van de dag:
Heden en verleden zijn als olie en azijn. Ze mengen niet maar contact is mogelijk. (Claire Polders)


Welkom!

In het kort

  • Cantiamo is een gemengd a-capellakoor.
  • Het koor heeft een gevarieerd programma van muziekstijlen.
  • Repeteren gebeurt in Leidschendam.

Er is plaats voor nieuwe leden in alle stemgroepen, met name bassen en tenoren zijn welkom. (zie ook HIER voor meer informatie). Cantiamo repeteert op woensdagavond vanaf 20.00u. Kom gerust eens kijken op een repetitie.

Lente

Koning winter heeft ons land niet kunnen vinden en het is alsof de herfst niet is weggeweest. Toch is de meteorologische lente gewoon begonnen, de dagen lengen al aanmerkelijk. Cantiamo werkt aan de gewone concerten en het concert voor de viering van het 6e lustrum op 30 oktober 2020 in de Dorpskerk "De Peperbus". Nadere informatie volgt.


Cantiamo heeft in het kader van de AVG een privacy verklaring op gesteld.
Deze is HIER beschikbaar.